Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

APOSTOLI KÖZÖSSÉG

Az ÖRMÉNY APOSTOLI VALLÁSI KÖZÖSSÉG

Ezen a honlapon Ön az Örmény Apostoli Egyház Vallási Közösség történetéről, kialakulásártól és az aktív közéleti, közösségépítő szerepéről olvahat.

 

Az örményeknél minden valószínűség szerint nagy szerepet játszhatott a természeti elemek tisztelete, amelyekben a Nap (örményül Arev) imádása kapta a főszerepet. Xenophón értesülései szerint lovakat is áldoztak a Nap és a Hold tiszteletére. Jelentős szerep jutott a csillagok kultuszának is, mivel Asztghik (jelentése Csillagocska, az örmény asztgh szóból, jelentése "csillag") az égi fény királynőjét testesítette meg az örmények ősi hitvilágában. Az örmények, mint már említettük, az óperzsa Akhaimenida-birodalom kezdetétől iráni hatás alá kerültek, így kézenfekvőnek tűnik, hogy hiedelemviláguk átlényegült a perzsa kultusz panteonjába. Az 5. századi krónikásnál, Agathangelosznál az örmény istenvilág már ebben az iranizált formájában mutatkozik meg. Így a legfőbb istenség Ormizd lett (a perzsa Ahuramazda után); őt tekintették a világmindenség urának és teremtőjének, mindenek éltetőjének. Említésével meglepő módon ritkán találkozunk a forrásokban. A kereszténység előtti örmények istenvilágában kimagasló helyet foglal el Anahit (a perzsa Anahita), a termékenység istennője. Kultusza Eriza (Erzinka) városából indult ki, s az örmények körében országszerte nagy népszerűségnek örvendett. Anahit mellett szintén népszerű volt Vahagn (a perzsa Verethragna örmény megfelelője) kultusza, aki a villámlás, a mennydörgés és a háborúk istene volt. Vahagn, a harcos isten mindig hősiesen küzdött a pusztító viharok, özönvizek és a halálos betegségek ellen. A mitológia szerint mindig ő maradt a győztes a pusztító, szárazságot hozó és minden vizeket őrző sárkányok, örmény nevükön a visapok ellen. Vahagnnal kapcsolatban továbbá elmondhatjuk, hogy kultuszának lehetnek preörmény kapcsolódásai is, például a mezopotámiai és kis-ázsiai viharistenségekkel. Vahagn-hoz hasonló funkciót töltött be a kis-ázsiai Adad, a mezopotámiai Tesub, valamint az urartui Teiseba. A forrásokból tudjuk, hogy Trdat király az Ormizd, Anahita, Vahagn isteni háromsághoz fohászkodott, hogy Ormizd az országnak termékenységet adjon, Anahit védő gondoskodást és Vahagn kitartó állhatatosságot. Ezekről az iranizált kultuszokról Agathangelosz történetében értesülhettünk. A 4. század elején Világosító Szent Gergely (örményül Szurb Grigor Luszavorics), Örményország apostola és első püspöke 301-ben leromboltatta az istenségek szentélyeit, s helyükre keresztény egyházakat alapított.

További információ: http://www.ararat.hu/apostoli-vallas/