• Élő dalok

  Élő dalok

 • Gazdag múlt

  Gazdag múlt

 • Boltívek

  Boltívek

 • Írásos emlék

  Írásos emlék

 • Noravank

  Noravank

 • Khor Virap

  Khor Virap

 • Gajane

  Gajane

 • Szeván tó

  Szeván tó

NEM FELEJTÜNK!

2016.06.01.

Idén 100 éve, hogy 1915 április 24-én az örménység vezetőinek, értelmiségiek letartóztatásával, kivégzéseivel és deportálásával elkezdődött a huszadik század legelső, intézményes keretek között zajló népirtása Törökországban

NEM FELEJTÜNK!

Örmény Genocídium - Lezáratlan tragédia

Idén 100 éve, hogy 1915 április 24-én az örménység vezetőinek, értelmiségiek letartóztatásával, kivégzéseivel és deportálásával elkezdődött a huszadik század legelső, intézményes keretek között zajló népirtása Törökországban. A hivatalos indoklásban szereplő vádakat, melyek fegyveres felkelés előkészítésére vonatkoztak, semmi sem bizonyította, sőt a török hadsereg tagjaként mintegy 250 000 örmény vett részt a világháború első ütközeteiben. Az áprilisi fordulat után többségüket, miután saját sírgödrüket is megásatták velük, 50-100 fős csoportokban egyszerűen tömegsírokba lőtték. Kharputban csak 1915 júliusában 2000 munkaszolgálatost végeztek ki. A letartóztatott asszonyokat meztelenre vetkőztetve verték össze. Az örmény keresztény papokra még kegyetlenebb sors várt. Körmeiket letépték, fogaikat kiverték, szakállukat leégették és szemüket kivájták kivégzésük előtt. A hadügyminiszter az amerikai nagykövetnek azzal büszkélkedett, hogy a kínzások és megsemmisítések módszertanához a spanyol inkvizíció eszközeit tanulmányozták, s azok közül is a legrafináltabbakat alkalmazták ipari méretekben. A koreográfia kísérteties hasonlóságot mutat a nem sokkal későbbi hitleri népirtással. Az áldozatok nagy részét bevagonírozzák és “munkatáborokba” szállítják, ahol pusztulás vár rájuk.

A huszadik század első holokausztja

Saját templomaikban égették őket halálra Egyes helyeken az örmény polgári lakosságot saját templomaikba zárva elevenen megégették. A holokauszt kifejezést először ekkor használják a történészek. Az első világháború leple alatt végrehajtott brutális, kegyetlen tömeggyilkosságoknak ezután összesen közel másfél millió keresztény örmény és több százezer más nemzetiségű ember esett áldozatul.

Kínhalálra ítélve

A török junta néhány hónap elteltével takarékossági okok miatt döntött úgy, hogy kivégzések helyett lassú éh- és kínhalálra ítéli az örménységet. 1915 nyarán, a legforróbb napokban megkezdték az örmények tömeges deportálását. Ez élelem és víz nélküli gyilkos menetelést jelentett. A végcél a szíriai Der el Zor sivatag volt. Az érintettek többsége, a még életben lévő asszonyok, öregek és gyermekek voltak. Mindössze a kezükben elférő holmit vihették magukkal. Az elhagyott örmény házakat kifosztották, a halálmeneteket kurd és cserkesz bandák rabolták ki és gyilkolták le. Az angorai örményeket szabályos mészáros munkával feldarabolva Asi Yozgad közelében a folyóba dobálták. A menetoszlopokban sínylődők élelmet egyáltalán nem kaptak. Sáska, döghús vagy saját halottaik húsának elfogyasztására kényszerítették őket. A Trebizondból indított 14 000 örmény közül 100 ember sem maradt életben. A 18 ezres sivasi és kharputi menetből is alig 150-en érkeztek az aleppói tranzittáborba, mely valóságos járványgóccá vált. Csak tífuszban harmincötezer örmény pusztult el 1915-16-ban. Zekki kormányzó, a Der el Zor-i terület szadista vezetője különösen hírhedtté vált. Szolgálata alatt több mint 20 000 embert ölt vagy öletett meg.

Tagadás, hazugság, elhallgatás

A török cenzúra már akkor kínosan ügyelt rá, hogy ne jelenhessenek meg híradások a mészárlásokról. Személyes beszélgetéseikben azonban nem csináltak ebből nagy titkot az ifjútörök vezetők. Szívesen fotóztatták magukat tábori fényképészeikkel levágott örmény fejek halmai előtt. Végül szövetségeseik is megelégelték a kegyetlenségeket. A németek 1916 végén elérték, hogy a törökök egy időre letegyenek az örménység elpusztításáról. Csak hét évvel később, 1922-ben Musztafa Kemál Atatürk, a modern török állam megalapítója "örménytelenítette" véglegesen Szmirna (Izmir) városát. A török csapatok a bolsevik forradalom után átlépték az orosz határt is, hogy az Anatóliából oda menekült örmény lakosságot is legyilkolják.

Dokumentumok

A cenzúra, a tagadás és elhallgatás ellenére az örmény népirtás történelmi tényét a világ számos állama, köztük az európai unió országaival hivatalosan is elismeri. Körük évről évre bővül. Az örmény genocídium egy német orvos, Armin T. Wegner hősies és bátor munkájának köszönhetően jól dokumentált és feldolgozott. Éveken keresztül készített fotókat és mozgóképet, feldolgozva a teljes népirtás történetét és szinte valamennyi helyszínét. A bizonyítékok szempontjából ma is megrázó, hátborzongató helyszín az Eufrátesz partvidéke, ahol 450 ezer örmény pusztult el. Ezen a vidéken elég csak a homokba túrni, s emberi maradványok, az áldozatok csontjai bukkannak elő.

Diaszpórák

Árvák és életben maradt túlélők százezrei menekültek ekkor a világ távoli országaiba, köztük Magyarországra is. A hazánkban élő örmény nemzetiség tagjai a túlélők leszármazottaiként szinte valamennyien érintettek az 1915-22-es örmény genocídium lezáratlan tragédiájában.

Tiltakozás a Genocídium tagadása ellen

A magyarországi örmény közösség szervezetei és az Országos Örmény Önkormányzat ez alkalomból emeli fel szavát és tiltakozik a történelem gyalázatos meghamisítására vonatkozó törekvések, a népirtás bármiféle bagatelizálása és tagadása ellen, melyre legutóbb éppen Budapesten került sor egy diplomáciai súlyú eseményen, melyet az azerbajdzsán nagykövetség rendezett, s melyen részt vett a magyarországi török nagykövet is.

100. évforduló, EMLÉKÉV

Ma, amikor úgy tűnik a történelem sokadszor is megismétli önmagát, s a hírek lefejezésekről, elevenen elégetésről, védtelen keresztény közösségek ellen irányuló, pusztító terrorról szólnak, még aktuálisabb emlékeznünk: mert a felejtés arra ítél minket, hogy újra és újra átéljük a legszörnyűbb borzalmakat. A hazai örmény közösség szervezetei és az Országos Örmény Önkormányzat 2015-ben csatlakozik a nemzetközi örmény diaszpórák és az anyaország által létrehívott hivatalos megemlékezésekhez, és közös összefogásában Magyarországon is megrendezésre kerül a “ Nem Felejtünk!” Örmény Genocídium 100. Emlékév eseménysorozat, melynek során Kőkereszt avató egyházi, tudományos, kulturális és az Urartu Örmény Színház ősbemutatójával, különleges színházi programokra kerül sor. 100. Emlékév évforduló esélyt teremthet a méltó megemlékezésre Magyarországon is és megnyugvást hozhat egy hosszú és fájdalmas gyászkorszak végén.

https://www.youtube.com/watch?v=ELrNueHwKBw

http://www.hirado.hu/2015/02/11/a-magyarorszagi-ormenyek-megemlekezesei-a-nepirtasrol/


Önszerveződő erdélyi nemzetiségek

Marosvásárhelyen hagyománnyá vált az ősszel megrendezésre kerülő örmény kultúra napja, amely művészeti, irodalmi és történelmi témakörökkel jelentkezik, nem csak magyar-örmény vonatkozásban. Szó esett így nem csak az örmények, hanem a szászok, a zsidóság, a székelység önszerveződéséről is a nagy érdeklődésre számot tartó előadásokon. A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE) immár negyedik éve minden őszön megszervezi az örmény kultúra napját Marosvásárhelyen. Idén ezt október 11-én, szombaton tartották meg a Kultúrpalota kistermében, rangos előadók részvételével. Amellett, hogy bemutatásra került az erdélyi magyar-örménység több mint három évszázados múltjának, kultúrájának, hagyományainak bemutatása, idén több erdélyi nemzetiség életéből, szellemi és művészeti értékeiből nyújtottak válogatást az egész termet betöltő hallgatóságnak az Együttélési modellek a történelmi Erdélyben a román, örmény, szász, zsidó közösségek körében című előadássorozat keretében. Az 1600-as évek utolsó harmadában érkeztek Erdélybe az első örmény telepesek, akik az üldöztetés elől menekülve leltek otthonra I. Apafi Mihály fejedelem éleslátásának, gyakorlatias szellemének, s nem utolsó sorban vendégszeretetének köszönhetően. Az első letelepülési helyeik Besztercén, Gyergyószentmiklóson és Szépvízen voltak, ezután alakultak ki az örmény szabad királyi városok, Szamosújvár, Erzsébetváros, s később szóródtak szét nagyobb községekbe kompakt örmény csoportok, mint amilyen a marosszéki Petele is volt. A MÖMKE elnöke, Puskás Attila köszöntője és bevezető előadása után a meghívottak mutatták be a témával kapcsolatos előadásaikat. Garda Dezső A Compania és a Mercantile Forum, mint az örmény önszerveződés alapintézményei címmel értekezett a magyar-örménység sajátságos intézményrendszeréről. A románok 19. századi kulturális autonómiatörekvéseiről szóló, Cornel Sigmirean által írott tanulmányt a szerző más elfoglaltsága miatt Kálmán Attila olvasta fel. Pál-Antal Sándor A székely közösség önszerveződése című előadását – mint minden alkalommal – nagy érdeklődéssel követte a hallgatóság. Az erdélyi szászok történelmének egy jelentős – és hosszú időtartamú – szakasza, a szász Universitas (1690–1876) jelentőségéről és fontosságáról Kálmán Attila értekezett. Zsidó szervezetek a történelmi Erdélyben címmel Spielmann Mihály történész-levéltáros tartott igen érdekes előadást, amelyben a marosvásárhelyi szervezetek, egyletek életében is betekintést nyújtott. Az előadások között rangos fellépők szórakoztatták a hallgatóságot: a Maros Művészegyüttes táncosai, énekelt Aszalos Enikő, zongorán játszott Szőnyi Márta és Szakács Mária Magdolna, majd a rendezvény végén Kecskés Ávéd Erika, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatója egy Bach-művet játszott el azon a mesterhegedűn, amelyet a MÖMKE által szervezett gyűjtés eredményeként kapott nemrégiben. Az idei rendezvény fővédnöke Varujan Pambuccian, a romániai parlament képviselője és Turgyán Tamás, a magyar Országgyűlés örmény szószólója volt. Bakó Zoltán szekelyhon.ro


Mesterhegedű – gambiai ajándékként

Vasárnap délben a zsúfolásig telt marosvásárhelyi Bolyi téri unitárius templomban szívhez szóló eseményre került sor. Gambia Köztársaság utazó nagykövete, Osváth Pál egy mesterhegedűt ajándékozott Kecskés Ávéd Erika tizenkettedikes művészetis tanulónak. A hegedű átadása a lehető legegyszerűbb természetességgel történt: a nagykövet átadta a 12. osztályos, művészetis kislányak a hangszert, aki ezután egy Mozart művet játszott el rajta, műértők szerint irigylésre méltó virtuozítással. Amint a gambiai nagykövet elmondta, a magyar-örmény gyökerekkel rendelkező kislány kimagasló tevékenysége – több rangos zenei versenyen szerzett tiszteletre méltó díjakat – győzte meg az afrikai köztársaság külképviseletét arról, hogy Erika megérdemli a ajándékot. „Gambia Köztársaság elnöke minden évben bizonyos összeget áldoz a kultúra támogatására a világban. Az idén a romániai kislány kapta ezt, s elképzelhető, hogy a következő években is lesz erdélyi díjazottja a nyugatafrikai államfőnek” – mondta Osváth Pál, majd hozzátette, hogy a külképviselet és a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület (MÖMKE) között már régebbről jó kapcsolat alakult ki, így alkalma volt megismerkedni az örmény gyökerekkel rendelkező művészetis diáklány sikereivel. Egyébként a nagykövet is a város szülötte.

Felbecsülhetetlen érték

A hegedű alkotója a szászrégeni Mare Vasile mester, aki 1970 óta foglalkozik hangszerkészítéssel, 1995-től pedig mesterhegedűket készít külön megrendelésre, évente 10-12 darabot. Mint elmondotta, egy ilyen felkérésnek tett eleget most is. Egyébként egy ilyen hangszer értékét nem is lehet felbecsülni, talán csak használója tudja méltóképpen értékelni – mondotta a hangszerkészítő mester. Ami a használót illeti – nos, Erika úgy nyilatkozott a hangszer kipróbálása, s a „jutalomjáték” után, hogy volt már mesterhegedűje, amit rokonaitól kapott, „ez a mostani pedig igen jó minőségű, sokkal könnyebb játszani rajta, mint egy szokványos koncerthangszerrel”. A házigazda, Nagy László unitárius főjegyző, püspök-helyettes és Puskás Attila, a MÖMKE elnöke elégedettségüknek adtak hangot az ajándékozás okán, s mindketten egyetértettek abban, hogy az adomány a legjobb helyre jutott. Koncert után, agapé előtt Az unitárius templom tanácstermében a hegedű-átadás után két igen érdekes kiállítás megnyitójára került sor. A Gyergyói örmény impressziók című fotókiállítást dr. Munzlinger Attila, az Örmény kerámia Szamosújváron címűt pedig Demeter Irén nyitotta meg. A jó hangulat fenntartásáról Kántor Anna és Kántor Éva-Andrea gondoskodott, akik örmény népdalokat adtak elő, Kecskés Ávéd Erika pedig ráadást adott a templombéli hegedű-bemutatóra. Végül a MÖMKE közös agapéra (szeretetvendégségre) hívta a jelen lévőket.Sikeres örmény magyar Kereskedőház megnyitó Jerevánban

Megnyílt a Hungarikum örmény magyar kereskedőház és a Magyar Nemzeti Kereskedőház által közösen működtetett iroda Jerevánban, az örmény fővárosban. A megnyitó ünnepségen Akopyan Nikogosz a Hungarikum Kereskedőház vezérigazgatója és Kerekes György az MNKH vezérigazgatója vágta át a szalagokat. A két kereskedőház közötti megállapodás szerint a Hungarikum Tradehouse rövid időn belül Iránban nyit kereskedőházat, melynek köszönhetően hatalmas piac nyílik meg a magyarországi vállalkozások számára. Az eseményt rendkívül nagy sajtó és üzleti érdeklődés kísérte. A megnyitót követő, magyar és örmény vállalkozásokat bemutató fórumon és vacsorán az örmény gazdasági élet jelentős szereplői vettek részt. Kerekes György, az MNKH vezérigazgatója a közlemény szerint kiemelte: a kereskedőház célja, hogy új piacokat, új lehetőségeket keressen. Cél, hogy a gazdasági kapcsolatok erősítésével növekedjen az országba irányuló export - mondta. A Jereváni iroda a tizenötödik MNKH által átadott képviselet. A főváros legfrekventáltabb központi részén, reprezentatív irodaházi környezetben található. Vélemények szerint a Hungarikum Tradehouse az egyik legmagasabb színvonalú irodát hozta létre az eddigi kereskedőházak között. Megnyitásával gyakorlatilag az Európai Unión kívüli exportpiac legjelentősebb szegmense válik lefedetté Magyarország számára. A Jereváni Kereskedőház sikerének egyik kulcsa, hogy működtetői a magyarországi örmény közösség elismert, elkötelezett szereplői, civil és kulturális egyesületek ( Arménia, Kilikia, Örmény Kulturális Egyesület, Örmény Ifjúsági Egyesület) alapítói, akik célul tűzték ki, hogy a Magyarország és Örményország közötti kapcsolatot az eltávolodás időszaka után ismét sikeressé, barátivá és gazdaságilag is gyümölcsözővé teszik.

MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI

ÖRMÉNY IKON KIÁLLÍTÁS


KIÁLLÍTÁS


Az Országos Örmény Önkormányzat tájékoztatója a nemzetiségi választásokkal kapcsolatos együttműködésről

Az Országos Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja az évszázados múltú magyarországi örmény közösség tagjait, hogy a 2014. októberi 12-i nemzetiségi választásokat megelőzően nemzetiségünk egységének és összefogásának érdekében együttműködésre kérte fel a Fővárosi Örmény Önkormányzatot és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesületet. Képviselőink azért kezdeményezték e lépést, hogy egyszer és mindenkorra véget vessenek a hazai örmény nemzetiséget az utóbbi években erősen kettéválasztó, közösségünk érdekeit nem szolgáló politika térnyerésének. A közelgő 2015-ös Örmény Genocídium Emlékév méltó megrendezése a történelmi tények állami elismertetésének célja különösképpen fontossá teszi, hogy a magyarországi örmények együtt és méltó módon emlékezhessenek a 100 évvel ezelőtt kezdődött tragédiára. Az informális egyeztetéseken a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület több vezetője kezdeményezésünkre nyitottnak mutatkozott, egyetértésüket fejezték ki, ám a folytatásban az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökének (ugyanazon személy, Dr. Issekutz Sarolta) nyomására meghozott döntésük értelmében mégis elzárkóztak a közös cselekvéstől. Az Országos Örmény Önkormányzat a magyarországi és a Kárpát-medencei örmény nemzetiség képviseleteként sajnálattal vette tudomásul a döntést és felhívja az összetartozást lelkiismereti kérdésnek tekintő örmény nemzetiségű honfitársait, hogy a választások alkalmával fővárosi, országos listára és kerületi jelöltekre felelősen leadott egyéni és titkos szavazataikkal mégis tehetnek e megosztottság ellen, hogy a választások után felálló örmény nemzetiségi önkormányzatok valóban hatékony munkát tudjanak végezni nemcsak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei örmény nemzetiségi érdekérvényesítés, közösségi és kulturális lét területein.

Országos Örmény Önkormányzat Arménia Népe Kulturális Egyesület Kilikia Kulturális Egyesület Örmény Ifjúsági EgyesületAz Országos Örmény Önkormányzat tájékoztatója a nemzetiségi választásokkal kapcsolatos együttműködésről

Az Országos Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja az évszázados múltú magyarországi örmény közösség tagjait, hogy a 2014. októberi 12-i nemzetiségi választásokat megelőzően nemzetiségünk egységének és összefogásának érdekében együttműködésre kérte fel a Fővárosi Örmény Önkormányzatot és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesületet. Képviselőink azért kezdeményezték e lépést, hogy egyszer és mindenkorra véget vessenek a hazai örmény nemzetiséget az utóbbi években erősen kettéválasztó, közösségünk érdekeit nem szolgáló politika térnyerésének. A közelgő 2015-ös Örmény Genocídium Emlékév méltó megrendezése a történelmi tények állami elismertetésének célja különösképpen fontossá teszi, hogy a magyarországi örmények együtt és méltó módon emlékezhessenek a 100 évvel ezelőtt kezdődött tragédiára. Az informális egyeztetéseken a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület több vezetője kezdeményezésünkre nyitottnak mutatkozott, egyetértésüket fejezték ki, ám a folytatásban az Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökének (ugyanazon személy, Dr. Issekutz Sarolta) nyomására meghozott döntésük értelmében mégis elzárkóztak a közös cselekvéstől. Az Országos Örmény Önkormányzat a magyarországi és a Kárpát-medencei örmény nemzetiség képviseleteként sajnálattal vette tudomásul a döntést és felhívja az összetartozást lelkiismereti kérdésnek tekintő örmény nemzetiségű honfitársait, hogy a választások alkalmával fővárosi, országos listára és kerületi jelöltekre felelősen leadott egyéni és titkos szavazataikkal mégis tehetnek e megosztottság ellen, hogy a választások után felálló örmény nemzetiségi önkormányzatok valóban hatékony munkát tudjanak végezni nemcsak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei örmény nemzetiségi érdekérvényesítés, közösségi és kulturális lét területein.

Országos Örmény Önkormányzat Arménia Népe Kulturális Egyesület Kilikia Kulturális Egyesület Örmény Ifjúsági Egyesület


Dr. Turgyán Tamás rész vett a szamosújvári örmény ünnepségsorozaton

Világosító Szent Gergelyre, az örmények legnagyobb szentjére emlékeztek szombaton, Szamosújváron, az örmény katolikus püspökség székhelyén. A Kolozs megyei településen, amelyet az erdélyi örmények legfontosabb központjának tartanak, a hagyományőrzés jegyében több kulturális eseményre várták az érdeklődőket. Parlamenti szószólói minőségében Dr. Turgyán Tamás először vett részt az örmény-katolikus székesegyházban tartott szentmisén, amelyet Szakács Endre plébános celebrált. Az eseményem jelen volt Jakubinyi György római-katolikus érsek és örmény apostoli kormányzó, Datev Hagopian, a romániai örmény apostoli egyház vezetője, Hamlet Gasparian, bukaresti örmény nagykövet, és Varujan Pambuccian, romániai örmény parlamenti képviselő is. Dr Turgyán Tamás a szamosújvári ünnepséget megelőző napon udvariassági látogatást tett Dorin Florea marosvásárhelyi polgármesternél és találkozott Vákár Istvánnal a Kolozs megyei tanács alelnökével is. Az erdélyi látogatás lehetőséget kínált arra, hogy a magyar szószóló áttekintse román kollégájával, Varujan Pambuccian-nal a kapcsolatok fejlesztésének lehetséges stratégiáját, különös tekintettel a Közép-Kelet-Európában élő örmény közösségek szorosabb együttműködésére. A magyar és a román parlamenti szószólók egyetértettek abban, hogy a kölcsönös érdekek alapján történő kapcsolatépítés regionális és európai szinten egyaránt számos feladatot jelent az örmény közösségek számára.


Szószólói látogatás Hegyi Karabahban

Hegyi Karabah Köztársaság kormányának meghívására az örmény parlamenti szószóló által vezetett delegáció négy napos munkalátogatást tett Sztyepanakertben. A látogatás alapvető célja a nemzetközi közösség által korlátozott elismertséggel rendelkező államok felsőoktatási tanácskozásán történő részvétel volt. A bolognai rendszer összefüggésében megtartott tanácskozáson Dr. Turgyán Tamás számos örmény vezetővel, köztük a jereváni kormány tagjaival is folytatott egyeztetéseket. A magyar parlamenti szószólót hivatalában fogadta Bako Sahakyan, Hegyi Karabah államfője, továbbá eszmecserére került sor Karen Mirzoyan külügyminiszterrel és Ashot Ghulyan-nal, a karabahi nemzeti parlament elnökével is. A szívélyes hangvételű eszmecserék során a vendéglátók jelezték, hogy a magyar parlamenti szószóló karabahi látogatását fontos gesztusnak tekintik. A találkozók keretében Turgyán Tamás hangsúlyozta: a kormányzati és a parlamenti diplomácia különböző jellege miatt a szószóló mozgástere jelentős lehet a bilaterális kapcsolatok javításában, így választott tisztségében, kettős identitása okán kész a szükséges előkészítő munka elvégzésére. A szószóló jelezte továbbá, hogy az örmény genocídium 100. évfordulója alkalmából tervezett magyarországi megemlékezések kérdésében minden támogatást megad a hazai örmény szervezetek, különösen az országos önkormányzat vezetői számára. Az örmény illetékesek újabb, sztyepanakerti és jereváni látogatásokra, a kétoldalú együttműködések bővítése érdekében további politikai, szakmai egyeztetésekre hívták meg a magyar parlamenti szószólót.


Kiemelkedően nagy siker volt

Részletek az URARTU Színház Aznavour előadásából. A darabot Diramerján Artin írta a művész 90 éves évfordulója alkalmából.

https://www.youtube.com/watch?v=1nJAFbYtTHM


MEGHÍVÓ Ermone-Zabel Martaian ikonfestő Katona Mária tájkép és csendélet festő "Kelet nyugatja és nyugat keletje" című kiállításának megnyitója

A Pagoda Galéria (1149 Budapest, Egressy út 17-21.) tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait Ermone-Zabel Martaian ikonfestő Katona Mária tájkép és csendélet festő "Kelet nyugatja és nyugat keletje" című kiállításának megnyitójára és az azt követő állófogadásra. Időpont: 2014. május 29 (csütörtök) 18:00 órai kezdettel A kiállítást megnyitja: Vollnhofer Mária ikonfestő, a Vollnhofer ArtStudio vezetője Közreműködik: Robinik Péter – nagybőgő és Szonyi Levente – trombita A kiállítás megtekinthető: 2014.06.23-ig hétköznapokon 09:00-17:00 óráig.Hivatalos magyar gratuláció az örmény euróvíziós sikerhez

Országgyűlési eskütétele napjának estéjén, első külföldi gratulációját küldte Turgyán Tamás a Magyar Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója Aram Szargszjan, művésznevén Aram MP3 örmény énekes-dalszerzőnek a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőbe jutott, Örményországot képviselő előadóművészének. A magyar országgyűlésben az örmény érdekeket képviselő szószóló kijelentette: „Külön öröm számomra, hogy az Ön megérdemelt döntőbe jutása egybeesett Magyarország képviselőjének Kállay-Saunders Andrásnak eredményes szereplésével. Őszintén drukkolok mindkettőjüknek és büszke vagyok arra, hogy Örményország a zene segítségével is erősítheti kapcsolatait a nemzetközi közösséggel. Kérem, fogadja őszinte nagyrabecsülésemet.”

Dr. Turgyán Tamás,

Örmény Nemzetiségi Szószóló


Tisztelt magyarországi Örmény honfitársaim!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. május 6-n letettem szószólói eskümet, Kövér László, az Országgyűlés elnöke előtt. Ettől a naptól a magyarországi örménység képviselettel rendelkezik a Magyar Országgyűlésben. Hivatalomat a következő email címen érheti el: ormeny.szoszolo@gmail.com Munkatársaim: Dr. Zsikó Roland irodavezető Avanesian Alexan Artin kabinetfőnök Dr. Suha György külügyi tanácsadó

Budapest, 2014. május 7.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Turgyán Tamás

Örmény Nemzetiségi Szószóló


AZnavour premier Óriási sikerrel

Telt ház előtt mutatta be az URARTU Örmény Színház Diramerján Artin: AZnavour című darabját. Az életrajzi játék a francia sanzon koronázatlan királyának számító örmény származású Charles Aznavour életének pillanatképeit fűzi egybe gyermekkortól a világhírnévig. Aznavourt Baj László színművész alakítja rendkívüli érzékenységgel, míg a darabban szintén feltűnő Edit Piafot Koncz Eszter formálja meg megrendítő hitelességgel. A gyermek Aznavourt-t ifj. Diramerján Artin játsza. További szereplők: Bardóczy Attila, Keller Linda, Diramerján Dóra. A darab elkészültét az Országos Örmény Önkormányzat támogatta. Rendezte Gergely László. A sikeres bemutatót követően az AZnavour című darab legközelebb 2014. Május 25-én Zuglóban a Lipták Villában látható, majd Pécsen június 13-án a legrangosabb országos színházi fesztiválon, a POSZT-on is találkozhatunk vele.


EMLÉKEZZÜNK

https://www.youtube.com/watch?v=TM2P91QmdBA&featur


A premier előtt

https://www.youtube.com/watch?v=cSiMFRVYUX8


Örmény Színház Budapesten

Megható,megrázó előadás volt 2014. április 28-án este a Semmelweis u.17-ben, ahol az URARTU Színház felejthetetlen előadását láthatta a nagyérdemű.


Örmény színház Debrecenben


Megemlékezés

Az Országos Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja 2014 április 24-én, csütörtökön 11 órára a Duna parti sétányon található Kőkereszthez A GENOCÍDIUM 99. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL rendezett kegyeleti koszorúzásra. A koszorúzás után délután 13 órakor az Országos Örmény Önkormányzat és a Wesley János Lelkészképző Főiskola szeretettel meghívja a Szumgaiti és az Örmény Genocídium áldozatainak tiszteletére emelt emléktábla koszorúzási megemlékezésre. Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11.


Örmény Genocídiumra

az Urartu Örmény Színház előadásábanDeti Picasso Lite (akusztikus koncert)

2014. május 14., szerda 19.30 A38 Hajó – Petőfi híd budai hídfő Kiállítótér Jegyár elővételben: 1000 Ft., koncert napján: 1500 Ft A Deti Picasso Moszkva első számú örmény rock zenekara lassacskán már budapestinek mondható. A Picasso Gyermekeinek két alapító tagja, Gaya és Karen Arutyunyan három éve ideiglenesen leállította örmény etnorock zenekarát, hogy duóban folytassa Wattican Punk Ballet néven. Ám most eljött a pillanat a visszatérésre. Az állandóan megújuló és változó Deti Picasso most első körben egy akusztikus műsorral tér vissza, ahol a teljesen új, örmény népzenei gyökerekből építkező szerzemények mellett egy pár régi klasszikus szám is elhangzik. Gayat és Karent a hárfás Anasztázia Razvaljajeva és a dobos Porteleki Áron kísérik. A koncertre a jegyek korlátozott számban kaphatók! A38 – Jegyvásárlás

DETI PICASSO LITE (AR/RU) Ha Djivan Gasparyan az örmények melankolikus természetét tükrözi, a System Of a Down pedig az ellenkezőjét, akkor a moszkvai örményekből álló Deti Picasso eme két érzésvilág ötvözetét nyújtja. A Deti Picasso már többször járt Magyarországon, tagjai igen jó viszonyt ápolnak a Másfél zenészeivel és Grencsó Istvánnal, ennek eredményeként közös fellépésekre sőt, közös számok írására került sor. Talán ennek is köszönhető, hogy itthon valóságos kultusz alakult ki a Szigeten és az A38 Hajón is többször fellépő örmény-orosz zenekar körül. Három éve budapesti székhellyel megalapították a Wattican Punk Ballet freak rock duójukat, mellyel lassacskán egész Európát feltérképezték. Május 14-én a Deti Picasso kicsit szokatlan formában, kevésbé pörgős, de annál misztikusabb produkcióval lép a Hajó színpadára. Az orosz származású hárfaművész Anasztázia Razvaljajeva és a dobos Porteleki Áron közreműködésével akusztikusan szólalnak meg a Deti Picasso klasszikusnak mondható dalai, de már a formálódó új anyagba is betekintést kaphatunk. Gayaék nem titkolják, új anyaggal és felállással akarnak visszatérni.

A zenekar felállása Gayane Arutyunyan – ének Karen Arutyunyan – gitár Anasztázia Razvaljajeva - hárfa Porteleki Áron – dob, brácsa Diszkográfia Gerda & Kay (2010) Turbo Mayrik (2008) Glubina (2006) Ethnic Experiments (2004) Mesyac ulibok (2002) A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Részletes program, bőséges információk, interjúk, fotók, galériák, belehallgatás, fórum és jegyvásárlás a www.a38.hu oldalon.


Rimszkij-Korszakov: ária és dalest a BMC-ben

2014 április 6-n, 19.30, BMC, Budapest Music Center ( IX. kerület, Mátyás utca 8.) Rimszkij-Korszakov: ária és dalest. Születésének 170. évfordulójára. Közreműködnek: Karine Babajanyan, Wiedemann Bernadett, Misa Selominyszkij (ének), Virág Emese (zongora)


Green City www.green-city.hu kerekasztal beszélgetés a TAT Galériában (1052 Budapest, Semmelweis utca 17.) 2014. 03. 19.-én 17.00 –tól.
TÉMA: Zöld a belvárosban, fenntartható zöldfelületek, zöld infrastruktúra lehetőségek a sűrű beépítésű városi szövetben

MODERÁTOR: GREEN CITY
BESZÉLGETŐTÁRSAK:
Finta Sándor, Budapest Főpolgármesteri Hivatal, városépítési főosztályának vezetője, Budapest Főépítésze Dezsényi Péter, Főkert kutatás-fejlesztési tanácsadója
Sándor Tamás, Tájépítész az S-Tér Kft. vezetője
Somorjai-Tamássy Zsolt, a Green City ügyvezetője

Program:
17.00 – 17.10 – ÉRKEZÉS
17.10 – 17.15: MEGNYITÁS, ÜDVÖZLÉS (Bretus Imre, Tat)
17.15 . 17-45: PREZENTÁCIÓ – GREEN CITY BEMUTATKOZÁS, MENNYIT ÉR A ZÖLD, ZÖLD A VÁROSBAN, ZÖLD INFRASTRUKTÚRA TÉMÁBAN (Mohácsi Veronika, Green City)
17.45 – 18.30: BESZÉLGETÉS A MEGHÍVOTT SZAKEMBEREKKEL
18.30 – 18.50: A KÖZÖNSÉG KÉRDÉSEI
18.50 – 19.00: A PROGRAM BEZÁRÁSAJazz Péntek

Kezdje a hétvégét Jazz-al és borral. Kováts Flóra, ének, Káldy Tamás, bőgő, Zonda Igor, gitár. Voice and strings Klasszikus és modern jazz. Improvizációk, swing, bebop, cool és latin stílusban.

Kováts Flóra 1985-ben született, 25 évesen kezdett énekelni az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskolában. Tanárai Winand Gábor, Lakatos Ágnes, Magyar Gabriell és Kárpáti Magdolna. Jelenleg több jazz formációban énekel, zenei tanulmányait az újpesti Erkel Gyula Zeneiskolában folytatja. Mellette angol és francia nyelvet tanít.

Káldi Tamás 1982-ben született, 19 évesen kezdett nagybőgőzni. Eleinte klasszikus zenét és népi ihletésű alternatív zenét játszott. Négy éve különböző jazz zenekarokban rendszeresen közreműködik. Tanárai Duduj Lajos, Csuhaj Barna Tibor és Földváry Balázs voltak. Polgári foglalkozása nyelvtanár, jelenleg nyelvész-doktorandusz.

Zonda Igor 1968-ban született. 13 évesen kezdett gitározni, tanárai Folk Iván, Gyárfás István, Juhász Gábor, Varga László és Horváth Norbert voltak. Gyermekorvosként dolgozik.

A koncert szünetében a magyar gasztronómia és borkultúra elkötelezett képviselője a VinoPiano www.vinopiano.hu bemutatja Dörgicséről, a figyelemreméltó feltörekvő kézművesborászt, Mörk Andrást. A koncert szünetében a közönség megkóstolhatja a Sauvignon Blanc 2012 és Sauvignon Blanc 2013-as borokat, valamint a 2013-as hordótételt is.


MEGEMLÉKEZÉS

10 évvel ezelőtt álmában baltával és késsel kegyetlenül meggyilkolták Gurgen Markarjan hadnagyot, aki a NATO "Partnerség a Békéért" című program keretében tartózkodott Magyarországon. EMLÉKEZZÜNK 2014. február 19-én, szerdán 17 órakor az Örmény Kulturális Központban. 1052 Budapest, Semmelweis u. 17.

Örmény nyelvű meghívó: 2014-_02_19_-.pdf


Emlékmű Gurgen Margaryan tiszteletére Budapesten

Február 19-én Gurgen Margaryan halálának 10. évfordulóját a Magyarországi Örmény Kulturális Központban; az örmény tisztet az azerbajdzsáni Ramil Safarov brutális módon gyilkolta meg. Akopjan Nikogosz, a Magyarországi Örmény Kulturális Központ elnöke egy vele készült interjúban elmondta, hogy az örmény közösség a Duna-parton lévő kőkeresztnél szervez koszorúzást az áldozat tiszteletére. Ezután azok a magyar aktivisták mondanak majd beszédet, akik Safarov kiadatása után Örményországba látogattak, hogy ezért a tettért bocsánatot kérhessenek Margaryan szüleitől. Akopjan Nikogosz azt is hozzátette, hogy az Örmény Kulturális Központ emlékművet szeretne felállítani Gurgen Margaryan tiszteletére és munkálatok megkezdése érdekében a Honvédelmi Minisztérium engedélyét kérelmezik. Az Örmény Kulturális Központ elnöke megjegyezte, hogy az emlékműre vonatkozó kérelmet csak a választások után nyújtják be. Safarovot, aki 2004-ben az örmény tisztet álmában ölte meg, a gyilkosságért életfogytiglanra ítélték, de egy kiadatási megállapodás következtében 2012. augusztus 31-én mégis visszaengedték Azerbajdzsánba. Annak ellenére, hogy Azerbajdzsán Magyarországnak azt ígérte, hogy az életfogytiglant Safarov letölti Azerbajdzsánban, a gyilkost hazájában az azeri miniszterelnök felmentette és nemzeti hősként ünnepelte. Ugyanezen a napon Serzh Sargsyan örmény miniszterelnök bejentette, hogy Örményország felfüggeszti diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal.

forrás: www.armenians.hu


ÚJRATERVEZÉS, GASTRO MŰHELY ÉS ÉTELKÓSTOLÓ

INGYENES BIO LEKVÁR, BIO SZÖRP ÉS VILLÁNYI BOROK KÓSTOLÓJA, SZOMBATON 15 ÓRÁTÓL AZ ÖKK-BAN, SEMMELWEIS U 17.

Schmauder Előd őstermelő, bio gazdálkodó, gyógynövény szakirányú kertészmérnök előadása az egészséges életmódról, a környezettudatosságról, az élelmiszerek biztonságáról és a tudatos és felelős vásárlói döntésekről, 2014. február 15-én, szombaton, 15 és 18 óra között, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17-ben.

Ételkóstoló, egészség, tudatosság, felelősség!

Részvételi szándékát kérjük jelezze a tatgallery@gmail.com emailcímen, a programon a részvétel ingyenes, ha visszaigazoltuk a jelentkezését, mivel a tér egyszerre 80 főnél több látogatót nem tud fogadni.

„Családunk évek óta gyógynövénytermesztéssel, gyógynövénygyűjtéssel és feldolgozással foglalkozik. Gyógynövény szakirányú kertészmérnök végzettségű testvérem irányítja a szakmai munkát. Saját engedélyeztetett és szigorúan ellenőrzött üzemünkben gyógynövényekből szörpöket, és lekvárokat készítünk, természetes anyagok felhasználásával. Célunk, hogy termékeink ne csak nagyon finomak, de egészségesek, gyógyítók legyenek.” Az előadás után a 5 féle bio szörpöt és 2 féle lekvár lehet megkóstolni, majd megvásárolni.

A program a KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 projekt keretében valósul meg. Együttműködő partner a VinoPiano www.vinopiano.hu A VinoPiano azt a célt tűzte ki maga előtt, hogy a MAGYAR KÉZMŰVESSÉG megőrzése érdekében megismertesse, bemutassa Magyarország legjellegzetesebb kézműves Pincészeteit és kitűnő Borászait. A kézműves bor hordozza készítője kézjegyét, egyedi stílusát, jellegét, melyben a fajta a terroir és az évjárat is jól felismerhetővé válik. Kínálatunk soraiban olyan borász családok termékeit mutatjuk be, amelyek többsége csak a VinoPiano által érhető el illetve kóstolható meg.Stockholm engedélyezi a Népirtás-emlékművet

A svéd fővároshoz tartozó Botkyrka municípium Megyei Tanácsa jóváhagyta az Örmény Genocídium áldozatai emlékére készülő emlékmű felállítására Stockholmban. Garo Hakopjan, az Európai Örmények Gyűlésének elnöke elmondta, hogy az ügy megbeszélse elég sokáig tartott. "A megbeszélés több mint egy órát tartott. Nem hinném, hogy bármilyen más ügy ennyi időt venne igénybe. Az ügyet civil kezdeményezésnek nevezték, amellyel Stockholm Botkyrka municípiumának Megyei Tanácsának hatóságát szólították meg, hogy egy olyan örmény emlékművet állíthassanak fel, amellyel a törökök keresztények elleni népirtásában elesett áldozatoknak tisztelegnek. A hosszú tanácskozás után a kormányzó és ellenzéki pártok 54 képviselője választott, ebből öten az emlékmű felállítása ellen, míg egy szmély semles maradt.", - jegyzi meg Garo Hakopian. Mostmár csak az marad hátra, hogy Örményországot illetve az örményeket pártfogolóak is érdekelje az ügy és részt vegyenek az emlékmű elhelyezésével, alkotásával és feliratával kapcsolatos munkában. "Kapcsolatot teremthetünk a helyi asszír struktúrákkal is, hogy ezáltal lehetőség adódjon a közös munkára." – fejezte ki reményeit Hakopian. Az törökök által véghezvitt mészárlás dokumentált, több ország és nemzetközi szervezet által elismert, és a sajtóban megjelent - szemtanúk vallomásai, törvények, határozatok illetve nyilatkozatok által többszörösen bizonyított tény. Az Oszmán Birodalom terültén élő örmény lakosság 1915-ös irtását, mint előre megfontolt és teljességében véghezvitt cselekedetet igazoló dokumentumok száma rengeteg. Uruguay volt az első ország, amely 1965-ben hivatalosan elismerte az Örmény Népirtást. Az örmény mészárlását a nemzetközi törvénnyel összhangban hivatalosan elítéli és elismeri Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Svájc, Svédország, Oroszország, Lengyelország, Litvánia, Görögország, Szlovákia, Ciprus, Libanon, Uruguay, Argentína, Venezuela, Chile, Kanada, Vatikán és Ausztrália.

Hírforrás: www.armenians.hu


Hollande törvényjavaslata a népirtásra vonatkozóan

François Hollande francia elnök, aki hivatalos látogatás miatt éppen Törökországban tartózkodik, kijelentette, hogy Franciaországban a népirtás tagadása bűntetéséről hoztak határozatot, amely a nemzetközi megállapodások keretén belül fogadnak majd el. Miután tárgyaltak, Hollande és Abdullah Guln török miniszterelnök sajtókonferenciát tartott – tájékoztatja a török Hurhaber honlap. A népirtás tagadását bűntető francia törvényjavaslatot illetően a francia miniszterelnök így nyilatkozott: " A történelemet érintő lépéseket is – bármennyire fájdalmas – meg kell tenni. Közben kell járnunk a béke megteremtése érdekében. e need to ensure peace with consent. Azon kell dolgoznunk, hogy megtanuljuk felismerni azt, ami korábban történt. 2014-ben van az I. Világháború századik évfordulója, jövőben pedig az Örmény Népirtás centenáriumára kerül sor. Ezt a periódust a munkára kell felhasználnunk. "Hogy mit fogunk tenni? A helyeset, a törvényeset, felderítjük az igazságot, és odafigyelünk arra, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. A franciák törvényjavaslat bocsátanak ki erre vonatkozóan, amit a nemzetközi egyeztetések keretén belül el kell fogadtatni."

Hírforrás: www.armenians.hu

vissza

Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint