• Élő dalok

  Élő dalok

 • Gazdag múlt

  Gazdag múlt

 • Boltívek

  Boltívek

 • Írásos emlék

  Írásos emlék

 • Noravank

  Noravank

 • Khor Virap

  Khor Virap

 • Gajane

  Gajane

 • Szeván tó

  Szeván tó

Nemzeti egyházi Zsinat

A NEMZETI EGYHÁZI ZSINAT ÖSSZEHÍVÁSÁNAK KÜLÖNLEGES SZABÁLYZATA

1. Az örmény apostoli szent egyház legfelsőbb törvényhozó testülete a nemzeti egyházi zsinat.

2. A nemzeti egyházi zsinatot Szent Ecsmiadzinba hívják össze.

3. A nemzeti egyházi zsinatot Minden Örmények Legfőbb Patriarka-Katolikosza hívja össze.

4. A Nemzeti Egyházi Zsinat elnöke Minden Örmények Legfőbb Patriarka-Katolikosza hívja össze.

5. Kilikiai Házának Katolikosza, valamint a jeruzsálemi és konstantinápolyi patriarka a zsinat előjogos tagjai.

6. Minden Örmények Katolikoszának betegsége esetén a nemzeti egyházi zsinaton Kilikia Házának Katolikosza, a jeruzsálemi vagy a konstantinápolyi patriarka elnököl. Az utóbbiak távolléte esetén a katolikosz megbízásából Minden Örmények Katolikoszának helyettese elnököl.

7. A nemzeti egyházi zsinat illetékessége a következő alapvető kérdésekre terjed ki: a) Minden Örmények Legfőbb Patriarka-Katolikoszának a megválasztása. b) Szent Ecsmiadzin Legfelsőbb Egyházi Tanácsa tagjainak megválasztása. c) A nemzeti egyházi zsinat alkotmányának a megerősítése. d) Egyházi, kánonjogi és más általános kérdések megtárgyalása és az ezekben való döntéshozatal. e) Az egyház gazdasági helyzetének a rendezése.

8. A nemzeti egyházi zsinat meghatározza tárgyalásának a napirendjét és működésének a belső ügyrendjét.

9. A nemzeti egyházi zsinat tagjai a következők: a) Szent Ecsmiadzin Legfelsőbb Egyházi Tanácsának a tagjai b) Kilikia Nagy Házának Katolikosza, püspökeivel együtt, valamint a jeruzsálemi és a konstantinápolyi patriarka. c) Az örmény egyház valamennyi egyházmegyéjének elöljárója. d) Az örmény egyház valamennyi püspöke Megjegyzés: Amennyiben az elöljáró személyesen nem tud részt venni, abban az esetben az egyházmegye papsága által választott egyházi képviselő helyettesíti.

10. A nemzeti egyházi zsinat tagjai Szent Ecsmiadzin, Kilikia Nagy Háza és Szent Jeruzsálem kongregációja, valamint a konstantinápolyi patriarkátus egy-egy képviselője.

11. A Nemzeti Egyházi Zsinat tagjai lehetnek a hívőközösség által megválasztott, harmincadik életévüket betöltött, jogképes egyháztagok.

12. Valamennyi egyházmegye hívőközössége egy, vagy több, általa megválasztott küldöttel vesz részt a nemzeti egyházi zsinaton.

13. A legalább 25.000 főnyi hívőközösséget számláló egyházmegye egy küldöttet választ, az ennél nagyobb egyházmegyék annyi küldöttet választanak, ahányszor 25.000-es hívőszámmal rendelkeznek. Az utolsó 25.000 híjával is lehet, de nem lehet kevesebb 10.000-nél. Megjegyzés: Valamennyi egyházmegye a megválasztott küldöttek számának megfelelő helyettesítőt választ, akik a küldötteket helyettesítik, ha azok valamilyen ok miatt nem tudnak részt venni a zsinaton. Valamennyi egyházmegyét statisztikai alapon körzetekre kell felosztani, úgy, hogy valamennyi körzet 25.000-es hívőszámmal rendelkezzék.

14. A nemzeti egyházi zsinat egyházmegyei küldötteinek a megválasztásában az egyháziak és a polgári nagykorúsággal rendelkező jogképes világi egyháztagok vesznek részt.

15. Valamennyi legalább 1000 főt számláló közösség választ egy képviselőt. Megjegyzés: A kisebb közösségek lehetőség szerint együttesen tartják meg a képviselőválasztást.

16. A közösségi képviselők a küldöttjüket megválaszthatják maguk közül vagy kívülről.

17. A nemzeti egyházi zsinat küldötteinek, helyettesítőinek és képviselőinek a megválasztása Örményország határain kívül található egyházmegyékben a helyileg hatályos örmény szabályzatok, alkotmányok, illetve kialakult szokások szerint, a jelen szabályzat figyelembevételével történik.

18. A nemzeti egyházi zsinat küldötteinek a megválasztásával kapcsolatban felmerülő bármiféle probléma megoldására Szent Ecsmiadzin Legfelsőbb Egyházi Tanácsa hivatott.

19. Amennyiben szükséges, Szent Ecsmiadzin Legelsőbb Egyházi Tanácsa megadja a szükséges felvilágosításokat és útbaigazításokat, Kilikia Házának katolikoszátusa, a jeruzsálemi és a konstantinápolyi patriarkátusok pedig a saját belső szabályzatuk alapján oldják meg azokat.

20. Minden Örmények Katolikoszának a halála esetére a katolikosz választó nemzeti egyházi zsinat Minden Örmények Katolikoszának a helyettese hívja össze Szent Ecsmiadzin Legfelsőbb Egyházi Tanácsával egyetértésben.

21. Az új katolikosz megválasztását a katolikosz halála után legkevesebb hat hónappal kell megtartani.

22. Minden Örmények Katolikoszának a megválasztását Szent Ecsmiadzin székesegyházában a jelen szabályzat 6. cikkelye alapján kell megtartani.

23. Minden Örmények Katolikosza megválasztásának a rendjét a nemzeti egyházi zsinat határozza meg. A jelen szabályzatot az 1945. június 19-én megtartott nemzeti egyházi zsinat harmadik ülésén fogadták el és erősítették meg.

A nemzeti egyházi zsinat irodája

Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint