Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

Egyházi relikviák

AZ ÖRMÉNY APOSTOLI EGYHÁZ RELIKVIÁI

Az örmény apostoli egyház nagy tiszteletben tartja és őrzi a szentek ereklyéit és több relikviáit is őriz. A legjelentősebbek a dárda, amellyel Jézus oldalába döftek, Világosító Szent Gergely jobbja, Noé bárkájának darabja. János apostol tanúsága szerint, egy harcos dárdával a keresztre feszített Jézus oldalába döfött. (János 19,34) A Legendárium szerint ezt a dárdát Tádé apostol Örményországba vitte. A középkorban a dárdát az Ajrivank kolostorban őrizték. Később a kolostort Szurb Geghardnak, azaz Szent Dárdának keresztelték át. Ma ez a relikvia Ecsmiadzinban található. Minden Örmények Katolikosza ezzel a dárdával szenteli meg a kenetet a kenetfőzés idején. Különös helyet foglal el az ereklyék között Világosító Szent Gergely jobbja, amely Minden Örmények Katolikosza főpatriárkátusának hatalmát jelképezi. A szent jobb szintén Ecsmiadzinban található. A szent jobbot szentelt olajfőzéskor az olaj megszentelésére használják. Ahogy a Biblia mondja: „A bárka pedig megfeneklett az Ararát hegyén.” (8,4) A Legendárium szerint a IV. század elején Hákob Mcbnáci (320-tól Mcbin város püspöke) azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megmássza az Ararát megközelíthetetlen hegycsúcsát, hogy levigye onnan Noé bárkájának egy darabját. A hegymászás nehéz és áldozatos napjai után, Jakab elaludt a hóval borított hegylejtőn. Álmában egy angyal jelent meg, aki jutalmul kitartó türelméért és hitéért, átadta neki Noé bárkájának egy darabját. Felébredvén, Jakab meglátta maga mellett Noé bárkájának egy darabját. Hálát adott az Úrnak, majd elindult lefelé a hegylejtőn. Ma Noé bárkájának a darabját a Szent Ecsmiadzin kolostorban őrzik. 1766-ban Szimeon Jerevanci, Minden Örmények Katolikosza a Bárka egyik darabját elküldte ajándékba II. Katalin cárnőnek, hogy ezzel fejezze ki háláját mindazért a fáradozásért, amit az uralkodónő az örményekért tett. Ugyancsak Szent Ecsmiadzinban őrzik Keresztelő Szent János, Szent István vértanú, Szent Tádé és Bertalan apostolok, az elsőnek meghívott Szent András apostol és Krisztus egyháza több más szentjeinek ereklyéjéit. Itt őrzik még Krisztus töviskoronájának és a Szent Keresztnek egy darabját.