Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

I. Aram Bullája

ARAM

Jézus Krisztus szolgájaként az Isten akaratából püspökök püspökének választva népe számára és Kilikia Nagy Háza Örmény Katholikosza.

Áldás, szeretet és béke, papi üdvözlégy az örmények szentjének Világosító Szent Gergelynek. A világ összes örmény vallási vezetőjének és a világ minden örmény közösségének és szervezetének.

2005. a Nagy Örmény Népirtás 90. jubileumának éve. Ez egy különleges év a világ minden örménye számára. Ez az év az áttekintés éve kell, hogy legyen minden örménynek, tekintetünknek a múltba kell révednie. Nincs a világon egy olyan örmény sem, aki ne tudna arról, hogy mi is történt 1915-ben, amikor is a török Oszmán Birodalom kihasználva az I. világháború előidézte világi bizonytalanságot elkezdte tervét megvalósítva kiirtani, lemészárolni az örmény népet, melynek több, mint másfélmillió honfitársunk vált áldozatává. Van-e olyan örmény gyermek a világon, aki ne tudná, hogy mi is történt az örmény néppel 1915-ben Konstantinápolytól a legtávolabbi megyékig, a történelmi Örményországtól Kilikián át, a Ter Zor sivatagokig? Ezzel az iszonytató fájdalommal, a genocídium fájdalmas emlékével, a tudatokba vésődve nőtt fel több nemzedéke örményeknek.

Az örmény népirtás a történelem megkérdőjelezhetetlen ténye és nem csak az örmény nép történelmének oldalain, hanem a világ történelmének is. Ezt a tényt még a török diplomácia okiratai is alátámasztják. Az elmúlt évek során a tudomány olyan nagy jelentőséggel bíró anyagokat gyűjtött össze, melyek a mai napig ismeretlenek voltak az örmény mészárlásról. Lehetetlen elfelejteni a múltat, de egyidejűleg elengedhetetlen, hogy az emlékezés követeléssé alakuljon át. Diaszpórákban élő szervezeteinknek hála, a világ meghatározott része már elismerte az örmény genocídium tényét, de feltétlenül szükséges az, hogy ezt a tényt az egész világ elismerje. Az örmény népnek követelnie kell, hogy jogai teret nyerjenek a világon. És egy örménynek sincs joga távol maradni ettől a harctól, nem szabad semlegesnek maradnia.

Az örmény egyház mindig népe mellett állt, még a történelem legszörnyűbb fejezeteiben is. Mindig próbált gyógyírt találni népe mély, fizikai sebeire. Mindig vezető szerepet játszott népének igazságot követelő harcában.

Ebben a szent bullában a 2005. évet mi az örmény nép „igazságért kiáltó” évének hirdetjük ki. Ennek az évnek a világ örményeinek egyesülésének, együttműködésének kell lennie, azért, hogy ezzel biztosítsunk tiszta, fényes jövőt népünk számára. Ezzel a hittel és reménnyel felhívjuk népünk figyelmét arra, hogy a genocídium 90. évfordulójára együtt kell megemlékeznünk, Örményország és a diaszpórák együttes részvételével. Nemzetünk fiainak el kell felejtenie párt és politikabéli nézeteltéréseit és ellentéteit. Egy nemzetként kell felállniuk a világ előtt, és egy emberként követelniük igazságot. Minden egyes közösségünkben közelebbiben és távolabbiban egyaránt szervezetten, egységben kell megemlékeznünk erről a dátumról, figyelembe véve az adott ország körülményeit. A mai világ különbözőképpen viseltetik a múlt iránt, ezért közösségeinknek cselekedetükben, tetteikben ezt a tényt mérlegelniük kell. Ezért olyan eszközöket kell latba vetnünk, hogy a múlt érdekeltté váljon napjaink nemzetközi családjának. Minden egyes örmény szervezetnek a világon közösen, fokozatosan kell felelevenítenie ezt a témát, hogy ennek megvitatása világméretűvé váljék. Örmény nép fiai!

Ne felejtsétek, hogy mi is történt 90 évvel ezelőtt Ter Zorban! Az igazságért való kiáltás egész életünkben állandó követelésként kell, hogy jelen legyen. Ter Zornak zarándokhellyé kell válnia, hogy életben tartsuk az igazság eszméjéért folytatott harcunk. Ezzel a kéréssel fordulunk mi, a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház, minden alánk rendelődő vallási központunkhoz, örmény papjainkhoz, akikkel együttesen aktív szerepet vállalva haladéktalanul megkezdjük népünk szervezését minden közösségben.

Tömjénnel és imával a milliónyi örmény áldozatok emlékének tiszteletet és becsületet adva. Azoknak az örményeknek, akik nem feledvén ezeket az igazságtalanságokat, harcolnak népünk becsületéért és igazáért.

Ámen.

Aram I. Katholikosz

A Kilikiai Örmény Apostoli Egyház feje