Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

Írásbeliség

AZ ÖRMÉNY ABC MEGALKOTÁSA ÉS A BIBLIA LEFORDÍTÁSA ÖRMÉNY NYELVRE

387-ben Örményországot egymás között felosztotta Bizánc és Perzsia. Az örmény királyság bukása után Nyugat-Örményországot, beleértve Nagy-Örményországot is, Bizáncból kinevezett alkirályok igazgatták. Kelet-Örményország Perzsia fennhatósága alatt állt. Ezen a területen 40 évig az Ársákuni nemzetségből származó királyok uralkodtak. Bár ez az időszak komoly megpróbáltatásokat jelentett az örmény nép számára, mégis ezt tarthatjuk az örmény írásbeliség aranykorának. A keresztény istentisztelet Örményországban két nyelven folyt, görögül és szírül. Az átlagember természetesen ezt nem értette, annak ellenére, hogy a Szentírás egyes részeinek felolvasását örményül értelmezték a fordítók. Az anyanyelv nélkülözhetlen volt, ha nép lelkéhez és tudatához akarták eljuttatni a keresztény tanítást. Ezt Meszrop Mastoc archimandrita világosan fölismerte, amikor Goghthánban harcolt a pogányság maradványai ellen. Ő indítványozta az örmény ábécé megalkotását, amelyhez Szahak katholikosz (387-436) és Vramsapuh örmény király (389-417) személyében talált támogatókra. Hosszú, kitartó munka után, isteni kinyilatkoztatással 405-ben megalkotja az örmény ábécét. Az első örmény nyelvre lefordított mondat a következőképpen hangzott: ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ Dzsánácsel zimásztuthjun jev zchrád, imánál zbánsz hándzsáro. „Megismerni a bölcseséget és az intelmet, hogy felfogjuk az értelem igéit.” (Példabeszédek 1,1). Az örmény nép megértette ezt a tanítást és hosszú történelme során az írásjegyeket fegyverként használta az idegen hódítók ellen. A katolikosz és a király támogatásával Meszrop Mastoc iskolákat nyitott Örményország különböző részein. Örményországban megszületett és fejlődésnek indult az anyanyelven íródott és a más nyelvekből lefordított irodalom. A fordító tevékenységet Szahak Partev katolikosz irányította. Ő volt, aki szír és görög nyelvről lefordította a Bibliát. Legjobb tanítványait az akkori leghíresebb kulturális központokba küldte tanulni. Edesszába, Amidába, Alexandriába, Konstantinápolyba, Athénbe és más jelentős városokba, hogy tökéletesíteni tudják szír és görög nyelvtudásukat, s ezáltal lefordíthassák az egyházatyák műveit. Ennek köszönhetően egészen rövid idő alatt fordították le tanítványai a legfontosabb teológiai munkákat: Ireneus, Hippolütosz, Csodatévő Szent Gergely, Nagy Szent Atanáz, Ciprusi Epifániosz, Caesareai Euszebiosz, Jeruzsálemi Cirill, Nagy Szent Bazil, Teológus Gergely, Nüsszai Gergely, Sziriai Efrém, Aranyszájú Szent János, Alexandriai Cyrill műveit. Ezen kívül elkészültek a híres görög filozófusok (Arisztotelész, Platon stb) munkáinak fordításai is. A fordításokkal egy időben indult virágzásnak az örmény nyelvű irodalom. A legkülönbözőbb műfajokban születtek jobbnál jobb munkák: létrejöttek az első történelmi, apologetikus, erkölcsi, szövegmagyarázó és teológiai művek.