Atkuális híreink

Kapcsolat

Hungary-1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Telefon: 06-1-267-6203

- Örmény szervezetek, politikai- és sajtókapcsolatok, közélet, választási témakörökben:

Avenesian Alex +36-70-432-5979

E-mail: ormenyek@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com

/avanesian.alex

Nyitvatartás:

Hétfő: programok szerint

Kedd: 14.00 - 19.00

Szerda: 14.00 - 19.00

Csütörtök: 12.00 - 17.00

Péntek: 14.00 - 19.00

Szombat: programok szerint

Vasárnap: programok szerint

Naptári év

AZ ÖRMÉNY APOSTOLI EGYHÁZ NAPTÁRI ÉVE

Krisztus után 301-ben, amikor Örményország felvette a kereszténységet és államvallás lett, a régi papi kalendáriumot a Julius Caesar-féle naptár váltotta fel. Julius Caesar Krisztus előtt 45-ben megreformálta a római naptárt. A naptárreformhoz Caesar a napévet vette alapul, amely 365 napból és 6 órából áll. A fennmaradó 6 óra 4 év alatt egy napot tesz ki, amelyet minden negyedik év februárjához csatolt. Ez az év így 366 napból állt és szökőévnek nevezték. Saját korában Caesar naptárreformja vitathatatlanul haladónak számított. Ugyanakkor a Napév nem csupán 365 napból és 6 órából áll, hanem 365 napból, 5 órából, 48 percből és 46 másodpercből. 128 év alatt ez a különbség egy napra nőtt. XIII. Gergely pápa (1572-1585) idején ez a Caesar-féle naptár tökéletlensége miatt adódott különbség már elérte a 10 napot.  A tavaszi napéjegyenlőség napja, amelyet a niceai zsinaton (325) március 21-ében határoztak meg, már március 11-ére esett. XIII. Gergely összehívta a zsinatot, hogy fogadja el Luigi Peruggi Lilio (1520-1576) naptártervét, mely szerint 1582. október 4. csütörtöke után hagyják figyelmen kívül a 325 év alatt felhalmozódott 10 napot és a következő napot október 15.-nek számítsák. Így 1583-tól a tavaszi napéjegyenlőség napja újra március 21-ére esik. Azért, hogy hasonló hiba ne következhessen be még egyszer, XIII. Gergely elrendelte, hogy szökőévnek az évszázadnak csak azt az évét tartsák, amely maradék nélkül osztható 400-zal. A Caesar-féle és a Gergely-féle naptár között az a különbség, hogy a Gergely-naptárban 400 év alatt nem 100 napot adnak hozzá, hanem csak 97-et, amely majdnem megegyezik a csillagászati idővel. Míg a Caesar-naptár 128 év alatt ad egy nap eltérést, addig a Gergely-naptár 3280 év alatt adja ugyanezt. 1582-ben a Caesar-naptárt elavultnak minősítették és ezért régi naptárnak kezdték el nevezni, míg a Gergely-naptár az új naptár nevet kapta. Egészen 1924-ig az örmény apostoli egyház a régi naptárt használta. Az új naptárra az örök emlékű V. Gevorg (1911-1930) rendeletére tértek át. V. Gevorg 1923. november 6-án kelt 349. enciklikájában elrendelte, hogy 1924. január 1-jétől a naptári számítást az örmény apostoli egyházban az új naptár szerint végezzék. Ezt írta V. Gevorg enciklikájában: „Mi, Minden Örmények katolikosza és a szent örmény egyház feje ezen enciklikában elrendeljük, hogy 1924 január elsején áttérünk az új naptár használatára és az Úr minden ünnepét, nemzeti és egyházi ünnepeket az új naptár szerint ünneplünk meg.” Ugyanakkor Grúzia, Új Nachicseván, Észak-Kaukázus és Asztrahany egyházmegyéi, beleértve a jeruzsálemi patriárkátust nem tértek át az új naptárra és továbbra is a régit használják.